ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

 เผยเเพร่: 2018-07-24 |  ผู้สนใจ: 247
 

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าดอนสักและสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเกาะสมุย (ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเกาะสมุย) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​ กรมประมง สุราษฏร์ธานี
 •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​
 •   ประกาศวันที่: 2018-07-24
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-08-08
 •   ติดต่อโทร: 077922551
 •   E-mail: piposuratthani9@gmail.com
รูปภาพ/เอกสาร  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)_id_201807241836523_announce.pdf  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)_id_201807241836522_announce.jpg  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)_id_201807241836521_announce.jpg
 •  Hit 20 อันดับ
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ประเมินท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก.. (1,445)  ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2.. (1,047) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (เ.. (1,035) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบเรือประมง.. (955) การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงชาวประมงผ่าน LINE@.. (903) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (892) ประชุมผู้ประกอบการเรือประมงและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี .. (885) ผลการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบ 2561-2562.. (873) คณะกรรมคการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC).. (826) การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ .. (809) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561.. (764) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (754) ประชุมไตรมาสที่ ๔ ของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา).. (738) กองบริหารจัดการเรือฯ จัดประชุม .. (714) สถานที่ติดต่อ.. (712) ประวัติหน่วยงาน.. (703) การตรวจเครื่องมือประมงของเรือประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2551-2552.. (683) ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงสุราษฏร์ธานี จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการแพปลา.. (678) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีรับการตรวจเยี่ยมของคณะต่างๆ ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2.. (643) กรมประมง แจ้งผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2563 - 2564 ให้มาขอยื่นรับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ 5 - 29 ก.พ.2563 นี้เท่านั้น.. (617)

  Copyright © 2016-2021 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

    ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>