ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2019-07-11 |  ผู้สนใจ: 30
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่บริษัทวอร์คอม-พีที จำกัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,850.00บาท

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2019-07-10
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-07-10
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,257)  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (975) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (955) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (703) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (644) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (610) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (574) โครงการต่างๆ.. (525) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (483) โครงสร้างและภารกิจ.. (430) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (418) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (407) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (378) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (373) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (371) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (366) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (364) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (363) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (352) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (335)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000