ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2019-07-11 |  ผู้สนใจ: 8
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่บริษัทวอร์คอม-พีที จำกัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,850.00บาท

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2019-07-10
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-07-10
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,124)  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (847) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (792) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (628) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (574) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (520) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (508) โครงการต่างๆ.. (475) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (432) โครงสร้างและภารกิจ.. (381) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (375) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (357) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (341) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (336) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (330) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (324) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (324) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (319) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (308) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (285)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000