ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2019-01-09 |  ผู้สนใจ: 30
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่ ร้านไทยคู่ฟ้า โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,825.00บาท

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2019-01-09
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-09
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,082)  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (808) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (753) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (592) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (538) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (507) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (486) โครงการต่างๆ.. (453) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (422) โครงสร้างและภารกิจ.. (370) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (363) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (345) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (333) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (324) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (322) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (314) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (311) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (308) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (286) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.. (273)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000