ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2018-12-07 |  ผู้สนใจ: 19
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้มีการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่ นายกันภัย ชูจันทร์ โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 672.00บาท

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2018-12-07
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-12-07
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (888)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (625) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (616) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (527) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (463) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (449) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (397) โครงการต่างๆ.. (397) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (376) โครงสร้างและภารกิจ.. (331) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (303) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (300) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (299) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (285) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (282) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (279) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (273) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (270) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.. (254) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (251)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000