ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2018-11-08 |  ผู้สนใจ: 35
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง

ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่ร้านโรงไม้ทุ่งค่าย โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,680.00บาท

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2018-11-08
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-11-08
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (989)  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (710) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (687) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (554) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (501) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (478) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (449) โครงการต่างๆ.. (423) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (400) โครงสร้างและภารกิจ.. (353) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (336) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (321) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (317) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (302) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (298) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (294) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (289) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (285) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (269) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.. (265)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000