ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2018-11-07 |  ผู้สนใจ: 50
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่ ร้านอึ้ง ฮง ฮวด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,355.00บาท

 

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2018-11-07
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-11-07
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,145)  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (882) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (832) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (643) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (582) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (532) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (527) โครงการต่างๆ.. (486) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (444) โครงสร้างและภารกิจ.. (392) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (383) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (368) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (347) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (346) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (340) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (337) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (332) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (331) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (317) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (295)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000