จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นักวิชาการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 เผยเเพร่: 2021-07-22 |  ผู้สนใจ: 31
 

จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นักวิชาการประมง

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา
  •   ประกาศวันที่: 2021-07-09
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-07-19

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130