ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 เผยเเพร่: 2018-11-01 |  ผู้สนใจ: 40
 

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
  •   ประกาศวันที่: 2018-10-26
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-10-26
  •   ติดต่อโทร: 038531387
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,392)  ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (725) หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (703) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (573) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (547) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (520) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (511) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (507) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (507) สำหรับประชาชน.. (487) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (471) โครงสร้างหน่วยงาน.. (464) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (463) Download.. (389) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (366) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (365) งานวิจัย.. (355) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (323) ประกาศรายชื่อ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (315) ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (273)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130