มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 เผยเเพร่: 2018-11-01 |  ผู้สนใจ: 94
 

มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) กรมประมง ฉะเชิงเทรา
 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
 •   ประกาศวันที่: 2018-10-18
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-10-25
 •   ติดต่อโทร: 038531387
 •  Hit 20 อันดับ
 • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,487)  ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (774) หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (751) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (639) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (596) สำหรับประชาชน.. (583) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (563) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (556) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (546) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (542) โครงสร้างหน่วยงาน.. (506) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (492) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (487) Download.. (440) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (415) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (414) งานวิจัย.. (381) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (341) ประกาศรายชื่อ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (332) ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (296)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130