ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 เผยเเพร่: 2018-09-27 |  ผู้สนใจ: 50
 

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) กรมประมง ฉะเชิงเทรา
  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
  •   ประกาศวันที่: 2018-09-24
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-24
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,286)  ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (659) หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (641) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (517) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (480) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (461) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (442) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (442) สำหรับประชาชน.. (441) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (434) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (425) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (413) โครงสร้างหน่วยงาน.. (408) Download.. (334) งานวิจัย.. (326) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (296) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (291) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (289) ประกาศรายชื่อ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (266) ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (238)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130