ขายลูกพันธ์ุสัตว์น้้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 เผยเเพร่: 2018-09-18 |  ผู้สนใจ: 176
 

ขายลูกพันธ์ุสัตว์น้้ำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (นอเพลียสกุ้งทะเล ลูกพันธุ์กุ้งทะเล และลูกปลากะพงขาว)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา
  •   ประกาศวันที่: 2018-09-03
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-09-30
  •   ติดต่อโทร: 038-531387 ต่อ 16

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130