ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-06-26 |  ผู้สนใจ: 145
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

ตามที่ได้มีประกาศ กรมประมง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัั่วไป ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมงกองจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รายละเอียดตามเอกสารที่้แนบมาพร้อมนี้

  •   หน่วยงาน: กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-26
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-07-10
  •   ติดต่อโทร: 029047604 ต่อ 11
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (7,194)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,341) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,946) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,785) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,052) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (730) โครงการกุ้งขาว.. (706) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (460) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (322) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (313) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (303) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (282) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (240) ศพก.บุรีรัมย์.. (209) ศพก.อุตรดิตถ์.. (206) ศพก.ปทุมธานี.. (201) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (187) ศพก.ชุมพร.. (177)

    Copyright © 2016-2021 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120