รายงานงบทดรองประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดรองเดือนมิถุนายน 2561...

รายงานงบทดรองประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-07-12  |  61 ครั้ง


รายงานงบทดรองเดือนมิถุนายน  2561


รายงานงบทดรองเดือนพฤษภาคม 2561...

รายงานงบทดรองประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-06-13  |  67 ครั้ง


รายงานงบทดรองเดือนพฤษภาคม  2561


รายงานงบทดรองเดือนเมษายน 2561...

รายงานงบทดรองประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-05-07  |  46 ครั้ง


รายงานงบทดรองเดือนเมษายน  2561


รายงานงบทดรองเดือนมีนาคม 2561...

รายงานงบทดรองประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-07-13  |  49 ครั้ง


รายงานงบทดรองเดือนมีนาคม  2561


รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์ 2561...

รายงานงบทดรองประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-03-14  |  62 ครั้ง


รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์  2561


  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,612)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (821) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (796) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (652) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (598) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (593) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (591) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (483) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (467) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (417) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (404) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (391) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (387) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (384) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (360) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (340) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (317) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (307) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000