ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • อัตรากำลัง.. (2,618)  การจัดทำ seabook.. (1,376) ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (1,119) กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ .. (1,019) ประวัติสำนักงาน.. (941) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.. (749) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (433) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (420) งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (353) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (307) ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day).. (280) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทับสะแก.. (279) ประกวดราคาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง .. (264) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1.. (263) หน้าแรก.. (262) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง.. (260) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (256) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม).. (248) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม.. (242) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร่าง).. (228)