ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • อัตรากำลัง.. (2,543)  การจัดทำ seabook.. (1,342) ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (1,099) กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ .. (987) ประวัติสำนักงาน.. (916) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.. (727) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (422) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (403) งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (340) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (287) ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day).. (273) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทับสะแก.. (272) ประกวดราคาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง .. (256) หน้าแรก.. (254) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1.. (252) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง.. (248) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (243) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม).. (240) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม.. (232) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร่าง).. (222)