ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (427)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (334) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (293) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (292) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (230) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (225) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (207) ผังอัตรากำลัง.. (193) BannerDofTak.. (185) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (178) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (176) ปลาประจำจังหวัด.. (174) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (174) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (171) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (170) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (163) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (162) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (160) ประวัติความเป็นมา.. (160) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดตาก.. (157)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000