ข่าวประชาสัมพันธ์ 13/2562 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (559)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (474) โครงการธนาคารผลผลิต.. (416) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (415) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (401) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (400) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (392) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (386) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (372) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (369) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (364) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (351) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (350) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (349) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (342) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (340) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (330) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (327) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (326) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (325)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000