ข่าวประชาสัมพันธ์ 193/2561 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (557)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (472) โครงการธนาคารผลผลิต.. (412) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (409) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (398) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (394) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (384) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (379) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (369) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (366) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (362) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (347) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (346) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (346) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (337) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (337) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (325) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (324) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (323) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (322)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000