ข่าวประชาสัมพันธ์ 172/2561 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (642)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (576) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (515) โครงการธนาคารผลผลิต.. (461) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (459) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (455) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (448) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (428) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (428) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (412) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (407) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (403) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (391) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (388) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (385) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (380) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (376) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (367) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (363) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (363)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000