ข่าวประชาสัมพันธ์ 130/2561 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (614)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (535) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (505) โครงการธนาคารผลผลิต.. (451) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (440) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (437) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (436) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (419) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (408) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (403) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (396) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (385) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (378) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (376) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (372) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (367) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (362) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (358) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (355) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (349)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000