ข่าวประชาสัมพันธ์ 18/2561 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (638)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (511) โครงการธนาคารผลผลิต.. (458) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (456) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (448) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (445) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (425) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (424) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (409) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (402) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (393) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (387) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (385) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (381) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (374) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (372) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (364) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (360) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (359)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000