ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2651 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (666)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (535) โครงการธนาคารผลผลิต.. (478) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (478) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (473) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (471) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (444) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (441) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (437) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (425) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (421) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (407) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (403) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (400) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (395) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (386) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (382) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (374) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (374)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000