การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมงประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (609)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (497) โครงการธนาคารผลผลิต.. (449) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (438) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (431) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (428) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (412) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (398) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (398) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (394) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (381) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (376) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (372) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (371) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (366) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (359) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (354) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (347) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (344)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000