โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(zoning) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (722)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (690) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (563) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (508) โครงการธนาคารผลผลิต.. (505) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (500) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (499) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (478) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (468) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (459) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (453) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (447) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (432) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (430) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (430) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (420) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (409) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (408) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (396) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (393)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000