ข่าวประชาสัมพันธ์ 365/2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (684)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (681) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (554) โครงการธนาคารผลผลิต.. (491) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (491) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (489) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (485) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (462) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (455) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (448) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (439) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (437) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (421) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (418) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (417) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (410) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (400) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (399) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (389) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000