ข่าวกิจกรรม สำนักงานตรวจประมงสะเดา

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,353)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,185) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (1,112) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (995) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (928) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (925) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (905) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (841) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (803) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (794) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย.. (781) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560.. (780) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา ประจำปี 2/2561.. (776) ข่าวสาร กคส. ประจำวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561.. (768) ข่าวสาร กคส. ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560.. (765) ข่าวสารประวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560.. (750) ข่าวสาร กคส. ประจำอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560.. (723) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบอาหารกุ้งส่งออก ตามแบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) ไปประเทศมาเลเซีย.. (712) ภาระกิจ.. (690) ข่าวสาร กคส. ประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560.. (690)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.