คำสั่ง / ข่าวสารของสำนักฯ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เอกสารฝึกอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในพื้นที่ชายฝั่ง ฯ...

คำสั่ง / ข่าวสารของสำนักฯ

 เผยเเพร่: 2018-01-30  |   ข่าววันที่: 2018-01-30  |  643 ครั้ง


 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

คำสั่ง / ข่าวสารของสำนักฯ

 เผยเเพร่: 2018-01-19  |   ข่าววันที่: 2018-01-16  |  175 ครั้งประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการจัดจ้างกำจัดปลวกและหนู...

คำสั่ง / ข่าวสารของสำนักฯ

 เผยเเพร่: 2017-12-25  |   ข่าววันที่: 2017-12-22  |  137 ครั้งสมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ...

คำสั่ง / ข่าวสารของสำนักฯ

 เผยเเพร่: 2017-12-18  |   ข่าววันที่: 2017-12-18  |  612 ครั้ง
  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค)   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ   E-report  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายงานประจำปี  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ MD/FMD จากกรมประมง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง พ.ร.ก ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (21,755)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (16,216) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .." class="list-group-item"> white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .. (6,800) รายชื่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลกุ้งทะเลที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริ.. (6,495) หน้าหลัก.. (5,423) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (5,127) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (4,990) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (3,738) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (3,522) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (3,477) หน้าหลัก.. (3,422) Workflow e-bidding.. (3,390) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (3,123) ภารกิจและหน้าที่.. (3,013) ระเบียบกรมประมง.. (3,013) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (2,999) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (2,893) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (2,813)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Fisheries Research and Development Bureau All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14:00:00