ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,422)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,332) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,964) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,792) 17.ประมงอาสา.. (1,786) แนะนำหน่วยงาน.. (1,633) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,383) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,301) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,275) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,263) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,194) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (1,187) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,179) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,179) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,152) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,057) ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. (984) Download แบบฟอร์ม.. (972) 2.สัตว์น้ำควบคุม.. (947) การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ.. (923)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000