ลิงค์จากเวบไซต์อื่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน...

ลิงค์จากเวบไซต์อื่น

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16  |  87 ครั้งระบบ DPIS...

ลิงค์จากเวบไซต์อื่น

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16  |  104 ครั้งข้อกำหนดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม...

ลิงค์จากเวบไซต์อื่น

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16  |  82 ครั้งศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ...

ลิงค์จากเวบไซต์อื่น

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16  |  93 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

 ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240