ภารกิจหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ...

ภารกิจหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-20  |   ข่าววันที่: 2019-09-20  |  619 ครั้งภารกิจหน่วยงาน...

ภารกิจหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-20  |   ข่าววันที่: 2019-09-20  |  304 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

 ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240