ข่าวกิจกรรม กลุ่มสถิติการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (3,538)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,952) ประวัติหน่วยงาน.. (1,512) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,431) อำนาจหน้าที่.. (1,352) แบบสำรวจ.. (1,092) ผลงานวิจัย.. (810) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (583) เป้าหมาย.. (564) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (501) แผนปฏิบัติงาน.. (436) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (418) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (377) คู่มือ.. (376) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (356) งบประมาณ.. (331) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (250) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (241) ปก2.. (210)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร