ข่าวกิจกรรม กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (1,690)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,374) กฎกระทรวง.. (1,347) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,329) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,303) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,300) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,294) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,289) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (153) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (143) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (136) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (134) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (129) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือโชคเพิ่มสิน 1).. (126) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (124) ภาพ กปน... (122) ตรวจสอบเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ (เรือส.เข็มทอง 1).. (115) ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเรือ เอส.ลีลาวดี.. (112) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี).. (111) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (108)