ประชาสัมพันธ์ กองบริหารการคลัง

ประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวก่อนเกษียณ...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  370 ครั้งประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  392 ครั้งประชาสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  622 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  553 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

 กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900