รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปร... จำนวนผู้อ่าน 266  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 12 - 25 มกราคม 2566 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานเลขาน... จำนวนผู้อ่าน 157 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเลข... จำนวนผู้อ่าน 146 DOF Diary ข้อมูลติดต่ออัตรากำลังข้าราชการกรมประมง ประจำปี 2566 DOF Diary ข้อมูลติดต่ออัตรากำลังข้าราชการกรมประมง ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 138 วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10 วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่อ... จำนวนผู้อ่าน 74 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 63 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 46 วันที่ 19 เมษายน 2566 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการหม่อนไหม วันที่ 19 เมษายน 2566 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ... จำนวนผู้อ่าน 32 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  จำนวนผู้อ่าน 17 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่อ... จำนวนผู้อ่าน 13

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรม

    รายละเอียด กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  secretary@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 025620600-15  FAX 025620564  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6