ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (544)  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (277) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (272) ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (260) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (258) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (254) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (247) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (239) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (235) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (219) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (219) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (219) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (218) พัฒนาหน่วยฯ.. (217) มอบอินทผาลัม.. (210) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (202) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (202) พัฒนาหน่วยฯ 21.. (194) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (193) ควบคุมการประมงประจำเดือนกรกฏาคม 2563.. (192)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130