ข่าว หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ช่วยน้ำท่วม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี.. (154)  ยุวประมง ปี63.. (108) กรมประมงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม.. (107) น้ำท่วมอำเภอเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.. (90) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (81) พัฒนาหน่วยงาน..... (71) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (55) โครงสร้างหน่วยงาน.. (50) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่เขื่อนหัวนา.. (46) เจ้าหน้าที่ออกควบคุมการทำการประมงในพื้นที่เขื่อนสิรินธร.. (44) 22 สิงหาคม 2562 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเรียนรู้การทำเว็บไซต์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง .. (38) ปฏิบัติงานร่วมตามแนวเขตชายแดนในเขื่อนสิรินธร.. (37) จับจระเข้.. (31) โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมประมง.. (30) ช่วยผู้ประสบภัย.. (28) เครื่องมือประมงหลังน้ำหลาก.. (25) นิทรรศการประมง.. (24) วันปิยมหาราช.. (24) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (24) ภารกิจ.. (22)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

     17 หมู่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350