กระดานข่าว หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (140)  ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (71) สรุปผลคดีประจำปี.. (44) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2562.. (42) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (36) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (34) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (33) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562.. (20) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงประจำเดือนกรกฎาคม 2562.. (20) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายประมงจังหวัดตราด (Fisheries Co-Ordinator :FC) .. (18)