สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

 หมู่ที่  2  ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 2600