กิจกรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการดำเนินงาน.. (181)  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่7/2562.. (141) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 8/2562.. (127) ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2563.. (101) ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (99) ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/2563.. (92) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2563.. (90) ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2563.. (74) ตารางประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (71) ระบบรายงานเงินทุนหมุนเวียน.. (66) โครงสร้างอัตรากำลัง เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ.. (58) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน.. (54) แบบประเมินความพึงพอใจ.. (53) 659/2559.. (49) กรอบการจัดตั้งทุนหมุนเวียน (ว383).. (47) ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (47) ระเบียบขอหารื่อเรื่องระเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน.. (45) 3/2559.. (43) ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2563.. (42) ประกาศคกก.บริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่6).. (41)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

     50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900