คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติประจำเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติประจำเดือน...

คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |   ข่าววันที่: 2019-06-18  |  14 ครั้งคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562...

คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติประจำเดือน

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |   ข่าววันที่: 2019-06-18  |  4 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,305)  ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,437) ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,417) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,344) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,307) Anti IUU Fishing.. (1,156) Feed Apps.. (1,125) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,083) Aqualib Apps.. (1,031) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (914) ปลาหมอสีคางดำ.. (813) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (805) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (710) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (650) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (629) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (629) วัสดุการเกษตร.. (603) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (600) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ.. (596) ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560.. (593)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2