บทความหน้าหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก


e-Book กรมประมง...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |   ข่าววันที่: 2020-03-16  |  181 ครั้งมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-03-13  |  318 ครั้งคู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-06-16  |   ข่าววันที่: 2021-06-16  |  47 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐