•  Hit 20 อันดับ
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (572)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (547) ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (545) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (449) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (447) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (424) การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2560 .. (393) - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ.. (386) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (386) ตรวจสภาพอากาศด้านการเกษตร.. (384) โครงการนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ .. (363) คณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.).. (350) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (332) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. (323) ตักบาตรอาหารแห้ง แสดงความจงรักภักดี.. (323) จัดนิทรรศการในโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 16 .. (322) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ .. (310) งานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 21.. (309) การฝึกอบรม .. (294) จุดเทียนชัยถวายความอาลัย.. (293)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120