วิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (3,140)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (2,064) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,016) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,737) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,599) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,353) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,132) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (1,096) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,081) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,069) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,047) เอกสารเผยแพร่.. (1,026) กิจกรรมต่าง ๆ.. (957) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (821) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (776) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (755) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (747) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (728) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (629) การบริการ.. (602)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)