ข้อมูลสถิติ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่.. (2,265)  ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง.. (1,748) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย.. (1,703) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคู่.. (1,614) กฎหมายประมงฉบับประชาชน.. (1,080) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนคราดหอย.. (1,069) จัดการประชุมรณรงค์การใช้บัตร ATM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของเรือ ไต๋เรือ และชิ้ว(หน.ลูกเรือ).. (880) ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมา.. (813) อบรมการใช้งานlogbookให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (742) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร.. (741)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000