Link หน่วยงานในสังกัด กบร. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 25 มกราคม 2...  129   ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 24 มกราคม 2...  128   ในเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้เข้าป...  121  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา) เข้...  120  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 21 เมษายน ...  120  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 17 กุมภาพัน...  119  วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจปร...  111  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 29 มกราคม 2...  107  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   102  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 16 กุมภาพัน...  98

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210    phangngacenter.10@gmail.com   095-6139313   076453336   แฟนเพจ