•  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (4,980)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (3,631) ภารกิจของกลุ่ม.. (1,940) ประวัติของกลุ่ม.. (1,182) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (997) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.. (982) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (819) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (789) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (777) เกี่ยวกับระบบ FSW.. (551) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (492) ระบบ FSW.. (407) ประชาสัมพันธ์ SmartFSW.. (346) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจัก.. (282) แผนที่.. (264) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) .. (167) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.. (167) ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมงภายใต้หลักบริการจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) วันพฤหัสที่ 16.. (28) แบบประเมินความพึงพอใจ.. (7)