ประชาสัมพันธ์ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (6,352)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (5,234) ภารกิจของกลุ่ม.. (2,114) ประวัติของกลุ่ม.. (1,282) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,234) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.. (1,077) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (977) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (968) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (921) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (637) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (545) ระบบ FSW.. (517) เกี่ยวกับระบบ FSW.. (476) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจัก.. (425) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) .. (396) แผนที่.. (377) ประชาสัมพันธ์ SmartFSW.. (350) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (239) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2563.. (208) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.. (197)