ประชาสัมพันธ์ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ


ประกาศเรื่อง รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2563...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-12-27  |   ข่าววันที่: 2021-12-27  |  32 ครั้งประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |   ข่าววันที่: 2021-10-20  |  158 ครั้ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะ... (275)   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต ... (160)  ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น  (158)  สถิตินำเข้าส่งออกรายเดือน  (95)  ประกาศกรมศุลกากร 206/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิก... (93)  ประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ... (55)  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์   (34)  ประกาศเรื่อง รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559 -... (32)  กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง   (10)  การขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( มาตรา 65 )  (2)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)