ประชาสัมพันธ์ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์ผู้ติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |   ข่าววันที่: 2021-05-05  |  550 ครั้ง

HOPE FOR THE BEST MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |   ข่าววันที่: 2021-09-20  |  84 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)