เห็นสิ่งน่ารู้...เล่าสู่กันฟัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (46,928)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (14,549) แผนผัง.. (3,684) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,670) ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,145) ประวัติธงไตรรงค์.. (2,038) ผังองค์กร.. (1,969) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,785) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,686) ประวัติ.. (1,609) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,517) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,507) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,488) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,488) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,275) G-Chat.. (1,263) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,249) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,237) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,211) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,186)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000