เห็นสิ่งน่ารู้...เล่าสู่กันฟัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (37,755)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (13,059) แผนผัง.. (3,391) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,423) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,977) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,852) ผังองค์กร.. (1,719) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,453) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,441) ประวัติ.. (1,427) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,425) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,395) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,395) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,333) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,165) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,120) G-Chat.. (1,102) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,098) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,091) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,078)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000