แบนเนอร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครจ้างเหมาบริการ.. (436)  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (344) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ .. (298) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.. (289) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (263) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (252) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ.. (250) ประกาศผลสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ.. (242) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ .. (227) ราคาปลา.. (175) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (145) บุคลากร.. (144) เอกสารการให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการ.. (131) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (119) แนะนำหน่วยงาน.. (112) หน้าที่รับผิดชอบ.. (109) ปลาประจำหน่วยงาน.. (108) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด การใช้บริการห้องปฏิบัติการทดลองสารตกค้าง.. (104) ขั้นตอนการขอรับบริการ.. (94) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (88)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000