กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ 

กิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 เผยเเพร่: 2017-04-05  |   ข่าววันที่: 2017-04-04 |  อ่าน: 577 ครั้ง
 

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิด "มีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ" ณ หอประชุมอำเภอพังโคน โดยมีนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสนับสนุนปลานิลเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในงานจำนวน 183 ราย รวมจำนวน 200,000 ตัว ได้โลหิต จำนวน 73,200 ซีซี 

 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000