กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ 

กิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-05  |   ข่าววันที่: 2017-04-04 |  อ่าน: 308 ครั้ง
 

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิด "มีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ" ณ หอประชุมอำเภอพังโคน โดยมีนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสนับสนุนปลานิลเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในงานจำนวน 183 ราย รวมจำนวน 200,000 ตัว ได้โลหิต จำนวน 73,200 ซีซี 


 Tags

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,692)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (843) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (807) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (662) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (610) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (609) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (605) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (502) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (476) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (469) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (426) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (411) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (408) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (401) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (398) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (369) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (347) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (324) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (319) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (308)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000